Автоматизація фінансового обліку в ресторані

Фінансовий контроль та управління рестораном

ЕРГО Бізнес - фінансовий облік в ресторані

Автоматизація, збір та аналіз даних з фінансових операцій в ресторані

Аналіз фактичних фінансових показників ресторану, формування планових та порівняння їх із фактичними. Контроль роботи із постачальниками та його цінами. Наскрізний облік: інтеграція управлінського та бухгалтерського/податкового обліку.

Контролюйте та керуйте фінансами ресторану легко та просто

Простий та ефективний план-факт аналіз та планування бюджету ресторану

Система допоможе здійснити планування діяльності ресторану за рядом ключових показників в автоматичному або ручному режимі. Формування та контроль план-факту виконання фінансового плану (помісячний, річний) здійснюється порівнянням із фактичними показниками минулих періодів.

ЕРГО Бізнес - план-факт та бюджетування в ресторані
ЕРГО Бізнес - рух грошових коштів в ресторані

Контроль за рухом коштів у реальному часі

Система дозволяє контролювати, планувати та коригувати операційну діяльність ресторану, використовуючи аналітику про рух грошових коштів. А деталізація даних в системі дозволить провести аналіз у розрізі прихід (виручка від реалізації страв, робіт, послуг тощо) та витрата (оплата рахунків постачальників, повернення) коштів. Аналіз руху коштів необхідний насамперед керівникам та фінансистам для контролю над грошовими потоками у закладі.

Робота з постачальниками та заборгованостями по них

Програма дозволяє автоматично відстежувати заборгованість по постачальникам, а моніторинг системи термінів оплат за кожною накладною підкаже, коли необхідно зробити оплату. Працюючи з постачальниками, система дозволить проконтролювати закупівельні ціни з оповіщенням про розбіжність (при необхідності блокує закупівлю), а також провести звірку з ними. Для автоматизації роботи із замовленнями по постачальникам, система автоматично розраховує необхідну кількість кожного продукту на складі та сформує замовлення на позиції, запас яких добігає кінця.

ЕРГО Бізнес - робота з постачальниками в ресторані
ЕРГО Бізнес - прибуток та збитки в ресторані

Аналітика з прибутків та збитків

Одна кнопка та система збере дані для аналізу прибутку та збитків по ресторану. Звіт дозволить провести аналіз результатів діяльності ресторану за вибраний період у розрізі прибутків та збитків. Ключовим користувачем звіту є власник або акціонер закладу.

Обмін даними ресторанної системи із зовнішніми системами

Готова інтеграція ресторанної програми з різними конфігураціями 1С для України (бухгалтерський облік). Пряма передача даних між системами за період, що запитується, без файлів та інших проміжних операцій. Спрощення роботи бухгалтера за рахунок синхронізації довідників (номенклатура, контрагенти, склади), автоматичного визначення податкових категорій (ПДВ, Акциз), обліку кодів УКТЗЕД та класифікації позначень одиниць виміру, роботи з безліччю юр. осіб та інших функцій для зменшення ручної праці.

ЕРГО Бізнес - 1С та айко, Syrve, Серв, Сирв, Сирве